2017


Forum Jämställdhet - 31 januari till 1 februari 2017 i Örebro


Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Under konferensen i Örebro medverkade ett hundratal talare. Ministrar och experter blandades med goda exempel från verksamheter runt om i landet! Ordförande Charlotta Holmqvist och kassören Cecilia Silfwerbrand var på plats för att representera SKEN. Nedan finns några bilder från seminarierna som de deltog i.