2018

klicka här


2018


Bild från SKENs årsmöte i mars 2018Klicka här för att ta del av mötesprotokollet.

Klicka här för att ta del av protokollet.

Rundabordssamtal 28 maj 2018

Klicka här för att läsa rapporten "Kvinnor runt Östersjön".


Bilder från SKLs årsmöte i mars 2018
Bilder från seminarium på Europahuset med rubriken "Ett år efter EU:s sociala toppmöte i Göteborg: hur går arbetet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter?"
Bild från SKENs styrelsemöte

Klicka här för att ta del av minnesanteckningar.