2014


Till medlem i SKEN                                               

God fortsättning på det nya året!

 

Lettland tar vid som ordförande i Ministerrådet efter nyår.

Europadagen 2015 firas den 8 maj kl. 9-15, en fredag!

 

Våren 1995 bildades SKEN och de 20 år som gått firar vi med boksläpp 2015 av en ny skrift om verksamheten för ökat inflytande för kvinnor i EU.


Viktiga framsteg har gjorts, men vilka är de strategiska utmaningarna idag? Vill svenska kvinnor engagera sig mer för EU som beslutsfattare? Vilka är våra bästa samarbetsparter, allierade? Hur stöder vi bäst de som ser Sverige som förebild? Besöker vi Riga eller Bryssel? Eller reser vi till Vilnius för att besöka Virginija Langbakk, chef för EIGE.

 

Fundera och reagera!

 

Här bifogas på nytt en översikt av EIGE om över hur det gått hittills med jämställdheten i EUs medlemsstater.

 

Ett förslag till verksamhetsplan för nästa år kommer att finnas jämte sedvanliga handlingar inför årsmötet 19 februari.

 

Gabi Winai

Ordförande SKEN
Stilleståndsdagen 11 november: Aldrig mera krig! De heta somrarna 1914, 1939 och 1989

Den 11 november 1918 ringde kyrkklockorna över Europa för att deklarera slutet på första världskriget. Sedan dess har den 11 november högtidlighållits i stora delar av Europa som Stilleståndsdagen. I år minns vi inte bara Stilleståndsdagen utan också Förintelsen under andra världskriget och Berlinmurens fall som beredde vägen för ett enat Europa.


I år för 100 år sedan bröt det första världskriget ut. Kriget, som kommit att kallas Det Stora Kriget, varade i fyra år och skördade över 10 miljoner liv. När kriget var över hoppades man att ett så brutalt krig aldrig mer skulle förekomma. Men andra världskriget krossade den drömmen. Och Berlinmuren som restes på 60-talet gjorde drömmen om ett fredlig och enat Europa än mer avlägsen. Det skulle dröja till slutet av 1900-talet innan Europa blev en fredlig och enad kontinent.


Vad har vi i Europa lärt oss av det förra seklet som var så präglat av krig och konflikter? Vad hände de heta somrarna som föregick krigsutbrotten och murens fall? Och hur kan vi undvika att nya krig bryter ut i Europa och i övriga världen?


Till Studion hadde vi, i samarbete med Kulturhuset, Svenska Europarörelsen, Svenska Paneuropaföreningen och Unga Européer, bjudit in till en minneskväll där vi reflekterade över vad som ledde fram till krigen och hur vi undviker fler väpnade konflikter i framtiden.


Kvällens gäster var: Margot Wallström (utrikesminister), Paul Johnston (Storbritanniens ambassadör), Michael Bock (Tysklands ambassadör), Henrik Berggren (historiker), Hédi Frid (författare, överlevare från Auschwitz och Bergen-Belsen) Walburga Habsburg Douglas (riksdagsledamot). Dessutom framfördes dramatiserade scener ur Svetlana Aleksivitjs roman ”Kriget har inget kvinnligt ansikte” i regi av Hedda Krausz.


Seminarium med Rebecka Glaser 15 oktober 2014

Svenska Kvinnors Europanätverk och EU-projektföreningen EFFEKTNET bjöd in till seminarium med Rebecka Glaser, projektledare och internationell samordnare på Stockholms stad (Arbetsmarknadsförvaltningen).

 

Sedan 2011 har över 200 medarbetare på Jobbtorg Stockholm (Stockholms stad) rest till sex partnerstäder i Europa för att lära sig om deras arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap. Samarbete med arbetsgivare - Samverkan mellan aktörer –Motivation - Språk och Integration är de områden som projektet har fokuserat på. Många exempel på spännande lösningar har identifierats, t.ex. hur sociala hänsyn i upphandlingar har ökat möjligheterna för arbetslösa att komma ut i jobb i både Rotterdam och Birmingham. Projektet TransNet har helt finansierats av Europeiska Socialfonden.

 

Rebeckas presentation hittar du genom att (klicka här).


Italiens ambassadör Elena Basile 26 september 2014

Med anledning av Italiens ordförandeskap i EU hade 15 medlemmar i SKEN och 5 medlemmar i PES inbjudits för en presentation av Italiens syn på läget och sitt ordförandeskaps profilfrågor.

 

Några snabba anteckningar hittar du genom att (klicka här).


Rapport Bryssel

Elvy Svennerstål deltog i möte med EWLs exekutivkommitté den 5 september i Bryssel. Mötet diskuterade viktiga framtida strategier och utmaningar som kvinnor står inför och som ska diskuteras vid EWLs Generalförsamling i Lissabon den 10-12 oktober. Ett annat viktigt ämne för Generalförsamlingen blir uppföljning av Pekingplattformen (Beijing plus 20). Därutöver ägnade exekutiven tid åt revideringen av de interna reglerna som är nödvändig genom att EWLs stadgar ändrats.


Exekutivkommittén beklagade att ynka nio kvinnor finns bland kandidaterna till EU-kommissionen och såg risken att det blir bakläxa från Europaparlamentet som ska godkänna den nya Kommissionen senare i höst.


 Övre raden fr v: Elizabeth Law, Storbritannien; Martha Jean Baker, Women’s International League for Peace and Freedom; Edith  Schratzberger-Vecsel, Medical Women’s International Association; Joanna Maycock, Secretary-General;


Nedre raden fr v: Elvy Svennerstål, Sverige; Radojka Boric, Croatia; Viviane Teitelbaum, President


Nordiskt Forum  och dokument från SKENs seminarium

Nordiskt Forum för alla kvinnor och kvinnoföreningar genomfördes i Malmö 12-15 juni. SKEN bidrog med ett seminarium. För mer information om SKENs seminarium den 13 juni 2014. Program in English, (klick here.) Se video nedan.

Point presentation från seminariet, (klicka här).

Tal från seminariet, (klicka här).


Mer information om Nordiskt Forum finns under följande länk:

http://nf2014.org/ 3 april - Seminarium på Greklands ambassad

Greklands ambassad inbjöd till presentation av ordförandeskapet i EU och presenterad EUs jämställdhetsperspektiv.


(Klicka här) för att ta del av presentationen som visades under seminariet.Elvy  Svennerstål omvald till styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobbyn

 

Den 22 mars höll Sveriges Kvinnolobby sitt Årsmöte. Årsmötet inleddes med en kort rapport från årliga mötet med Commission on the Status of Women, CSW, i FN i New York. (Klicka här) för mer information.


 

 

Nordiskt Forum diskuterades också innan Årsmötet öppnande. Som du säkert redan känner till kommer den 12-15 juni 2014 tusentals personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Nordiskt forum utgörs av tre huvudspår: ett arenaprogram, ett nordiskt huvudprogram och ett öppet program. På det festivalliknande området, som byggs upp runt Malmö Arena och Malmömässan, finns litteraturscener, biotält, young feminists corner, activist corner, fredstält, forumteater, musikscener och mycket mer. Glöm inte att anmäla dig till denna historiska händelse! Gå in på http://nf2014.org/ för mer information.


 

SKEN kan stolt meddela att Elvy Svennerstål, fram till årsmötet vice ordförande i SKEN, blev omvald som styrelseledamot på två år i Sveriges Kvinnolobby, nominerad av SKEN. Elvy blev också nominerad som fortsatt ledamot av styrelsen Europeiska Kvinnolobbyn (EWL) och första delegat till EWLs generalförsamling.


(Klicka här) för att  läsa intervjun med Elvy Svennerstål som Silvia Viffor gjort.


3 mars - Seminarium om  korruptionen i EUs medlemsländer

Birgitta Nygren, styrelseledamot, Transparency International Sverige, presenterade den rapport som EU kommissionen publicerade den 3 februari. Anteckningarna från presentationen hittar du genom att (klicka här).


Årets europé

 

Anders Selnes, chefredaktör för Europaportalen, utsågs till Årets Europé 2014.


Vill du nominera en kandidat till Årets Europé 2015? Skicka namn och motivering till aretseurope2015@gmail.com senast den 28 februari. Kandidaten ska ” ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”


Vem som får priset avgörs  av en jury som år 2015 består av Anders Selnes, Årets Europé 2014 och chefredaktör för Europaportalen, Annika Levin, kulturkonsult, Ewa Hedlund, ordförande Svenska Europarörelsen, Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Ingmarie Froman, journalist, Kristina Alvendal, vd Airport City, Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk, Victor Zetterman, ordförande i Unga Européer och Åke Zettermark, tidigare internationell sekreterare SACO.


Utmärkelsen Årets Europé delas ut i samband med Europadagen i maj.Se SKENs seminarium under Nordiskt Forum 2014 


Mer information om Nordiskt Forum finns under  fliken aktiviteter 2014.

2014