Minnesanteckningar från 5 oktober

klicka här

om man är intresserad, själv gå in på Europaportalen för ytterligare information

2017

Minnesanteckningar från SKEN seminarium den 5 oktober 2017 på Mäster Olofsgården


Klicka här för att ta del av minnesanteckningarna.

Texten som kommer efter minnesanteckningarna är utdrag från Europaportalen och handlar om informella toppmötet i Göteborg och är klipp från Europaportalen. Om du är intresserad, gå in på Europaportalen för ytterligare information.