Lettlands ambassad

26 mars 2015 - Lärorik besök på Lettlands ambassad

Med anledning av Lettlands ordförandeskap i Europeiska rådet, EUs ministerråd under första halvåret 2015, inbjöds medlemmar i SKEN till Lettlands ambassad under kvällen den 26 mars.

Tack till alla medlemmar som kunde vara med och besöka ambassaden!


På besöket diskuterades historia, ekonomisk kris och framtidstro. Här följer en sammanfattning av besöket:


Ambassadör Dints Jegermanis tog emot och berättade om Lettlands brutala historia och den vändning som friheten efter 1991 inneburit för landet.

Lettlands ordförandeskap har präglats av samtal både med Ryssland och Grekland. Det är frågor som Lettland har detaljerade erfarenheter av. Lettland har Euro och regeringen har deltagit i förhandlingarna med ECB och EU kommissionen. Greklands kris och hårda reformer har drabbat också Lettland.


Det blev ett fint samtal med ambassadör Jegermanis,som berättade hur lönerna sänkts med 30 procent och en tredjedel av de offentliganställda sagts upp i Lettland för att möta krisen 2009.

200 000 invånare hade lämnat landet de senaste fem åren för arbete och utbildning utomlands. Förhoppningsvis kommer en del tillbaka.


Idag är alla utom 12 procent lettiska medborgare, tidigare var nära hälften ryska medborgare. Den ansträngda relationen till Ryssland och EUs sanktioner präglar också inrikesekonomi och politik i Lettland. Kvinnor i ledande ställning och i arbetskraften har präglat Lettlands historia.

Medlemskapet och nuvarande ledarskap i EU värderas mycket högt.


SKENs ordförande Gabriele Winai Ström överlämnade en bok om Svenska diplomatprofiler där första kapitlet skrivet av Kaj Fölster behandlar hur Johan Möller och efter hans död, Catarina Stopia Möller,

etablerade Sveriges första stationära beskickning, som var i Moskva 1631-33. Riga var då en del av Sverige.