Om SKEN

SVENSKA KVINNORS

EUROPANÄTVERK


Årets Europé 2020 

Det är dags att skicka in förslag på kandidat till Europarörelsernas pris Årets Europé 2020.  Fram till 28 februari tar vi emot nomineringar via mail. Skriv en kort motivering och skicka till: SKEN

Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2020 kommer att bestå av Robert Cloarec, ordföranden i Svenska Europarörelsen ordföranden i Svenska Paneuropaföreningen och representanter från Unga Européer och  Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN). Siw Warstedt är SKENs representant i juryn för val och beslut om Årets Europé.

Juryn publicerar valet den 9 maj 2020, som är EUs gemensamma minnesdag Schumanndagen.

aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se
Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.

Om SKEN

SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk


Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995


SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. 


SKEN verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män


SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 


SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet 


SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projekt


SKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare 


SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet 


SKEN vill utveckla kontakter med  enskilda organisationer i Norden och de baltiska länderna och EUs institutioner och nätverk i Europa


SKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.


SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i Europafrågor


Genom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.Cecilia Malmström Årets Europé

Europadagen 9 maj som i år genomförs den 8 majCecilia Malmström har utsetts till Årets Europé 2020. Utmärkelsen utdelas i samband med Europadagen 9 maj som i år genomförs den 8 maj
Utmärkelsen Årets Europé ska gå till en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk. Den har tidigare tilldelats kulturpersonligheter som Theodor Kallifatides, Ulf Lundell och Richard Swartz, samt till politiker som Anita Gradin, Anna Lindh och Carl Bildt. Men också till andra inspirerande individer så som Hédi Fried. Förra året utsågs klimataktivisten Greta Thunberg till Årets Europé.
Cecilia Malmström har under lång tid visat stort intresse och engagemang för Europafrågor. Hon doktorerade i statsvetenskap på en avhandling om regionala partiers roll i Europa (1998), har varit ledamot i Europaparlamentet (1999-2006), svensk EU-minister (2006-2010) och ledamot i EU-kommissionen (2010-2019).
I alla dessa olika roller har Cecilia Malmström med övertygelse och kraft försvarat demokrati, rättsstatens principer och mänskliga fri- och rättigheter i Europa. Som EU-kommissionär med ansvar för unionens utrikeshandel gjorde hon viktiga insatser för att värna ett öppet, globalt och regelbaserat multilateralt handelssystem.
Under senare år har EU präglats av en lång rad kriser. Mer än någonsin behövs det människor som försvarar de värderingar som ligger till grund för samarbetet. Cecilia Malmström är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Året Europé.
Årets Europé 2020 har utnämnts av en jury bestående av Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen, Walburga av Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Siw Warstedt, styrelseledamot Svenska Kvinnors Europa Nätverk, och Johanna Stephan, Europa Direkt Södertälje.

Gender Equality is the powerful tool for wealth, economic raise and peace

Acceptera