Om SKEN


ÅRETS EUROPÉ 2021!


Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”


Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2021 består av:


Robert Cloarec, ordförande Svenska Europarörelsen
Gunnar Hökmark, ordförande Svenska Paneuropaföreningen
Siw Warstedt, styrelseledamot i Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN)
Max Nordin, förbundsordförande Unga Européer
Maria Steinberg, Styrelseledamot i Svenska Europarörelsen


Vi tar emot nomineringar under perioden 1-28 februari med en kort motivering via mail till: aretseurope@svenskaeuroparorelsen.seTIDIGARE PRISTAGARE åren 2010-2020:


2020 Cecilia Malmström

2019 Greta Thunberg
2018 Richard Swartz
2017 Tilde Björfors
2016 Jonas Berg
2015 Alexandra Pascalidou 2014 Anders Selnes

2013 Marika Markovits

2012 inget pris delades ut

2011 Thomas Hammarberg

2010 Margot WallströmÅRSMÖTE DEN 15.2 INLEDS MED EN VIDEOHÄLSNING FRÅN JYTTE GUTELAND, EUROPAPARLAMENTARIKER, 5 min.


- Gabi och Cecilia beskriver SKENS internationella partnerskap med olika organisationer med mera.


VARMT VÄLKOMMEN - dagordning:


Kallelse till ÅRSMÖTE SKEN

 

Datum: 2021 02 15, måndag 

Tid: 19.00

Plats: ZOOM möte


Anmälan med mail till Cecilia senast 2021 02 14 till Cecilia.Silfwerbrand45@gmail.com


Dagordning:


§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande31.1 2021:


Gratulationer från Svenska Kvinnors Europanätverk!


Svenska Kvinnors Europanätverk SKEN önskar, att gratulera Kaja KALLAS till utnämningen till Estlands första kvinnliga premiärminister någonsin!

Vi önskar lycka till och stor framgång i arbetet!


Den 31.1 2021:


Cecilia Silwerbrand, ordförande

SKEN — Svenska Kvinnors EuropanätverkCongratulations from the Swedish Women´s European Network!


SKEN or the Swedish Women´s European Network wants to gratulate

Kaja KALLAS for the nomination to the first female prime minister ever in Estonia! We wish good luck and big success with all the duties!


With best regards,


Cecilia Silwerbrand, president

SKEN — Svenska Kvinnors EuropanätverkONNITTELUT!


SKEN eli Ruotsalaisnaisten Eurooppaverkosto onnittelee Kaja KALLASTA Eestin ensimmäiseksi naispääministeriksi nimittämisestä.

Toivotamme onnea ja menestystä kaikille tehtäville ja velvollisuuksille!


Parhain terveisin:


Cecilia Silwerbrand, puheenjohtaja

SKEN — Svenska Kvinnors Europanätverk
Om SKEN


SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk


Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995


SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. 


SKEN verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män


SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 


SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet 


SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projekt


SKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare 


SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet 


SKEN vill utveckla kontakter med  enskilda organisationer i Norden och de baltiska länderna och EUs institutioner och nätverk i Europa


SKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.


SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i Europafrågor


Genom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.

Gender Equality is the powerful tool for wealth, economic raise and peace

Acceptera