Om SKEN

Årets Europé 2020 

Det är dags att skicka in förslag på kandidat till Europarörelsernas pris Årets Europé 2020.  Fram till 28 februari tar vi emot nomineringar via mail. Skriv en kort motivering och skicka till: SKEN

Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2020 kommer att bestå ordföranden i Svenska Europarörelsen ordföranden i Svenska Paneuropaföreningen och representanter från Unga Européer och  Svenska Kvinnors Europanätverk (SKEN).

Vi tar emot nomineringar  fram till 28 februari med en kort motivering via mail till: aretseurope@svenskaeuroparorelsen.se
Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.

Om SKEN

SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk


Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995


SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. 


SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 


SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projektSKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet SKEN vill utveckla kontakter med EUs institutioner och nätverk i EuropaSKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i EuropafrågorGenom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.