2013


Kära medlemmar i Svenska Kvinnors Europanätverk!

Tack för fint samarbete under 2013!

 

Här några axplock ur verksamheten.

Den 14 mars berättade Margit Wallsten och Ewa Hedlund om EU och kvinnornas ställning den 14 mars. Den 15 mars berättade Larisa Lacatus, ung jurist från Rumänien, om situationen för Romer i Sverige och Europa.  Den 20 maj redogjorde Suzanne Jenner från EUs direktkontor i Alvik i Bromma för kyrkornas ekumeniska samarbete i EU. Den 17 september inbjöd ordförande i EU Litauen till Stockholmsambassadörens residens. Därefter var medlemmarna inbjudna till konsert i Musikaliska. Den 20-23 september deltog SKEN medlemmar på inbjudan av vår systerförening i Helsingfors "Kvinnor i Europa" i ett ambitiöst program om strategiska förändringar i EUs institutioner med Lissabonfördraget. Den 3 oktober gav Kaj Fölster sin analys av Kvinnorna och valet i Tyskland. Och den 11 november samverkade vi för andra året med övriga tre Europavänföreningar för en minnesvärd kväll på temat Aldrig mer krig. Detaljerade rapporter från alla programpunkterna finns på vår hemsida och facebooksida Svenska kvinnors Europanaetverk

   

önskar er ordförande Gabriele

 

 

11 november - Årsdagen av det första världskrigets vapenstillestånd

På årsdagen av det första världskrigets vapenstillestånd

bjöd Svenska Europarörelsen, Svenska Kvinnors Europanätverk, Svenska Paneuropaföreningen och Förbundet Unga Européer in till diskussion och samtal om Europa lärt sig.

 

Här kan du läsa rapporten Klicka här.

Här kan du läsa Mats Åberg text "Hundra år av enfaldighe" Klicka här.

 

På SKENs Facebook sida finns fotografier tagna av Josef Jany.

 

 

SKENs seminarium med Kaj Fölster den 3 oktober

Det blev ett fint och lärorikt seminarium med Kaj Fölster i Europahuset om Kvinnorna och valet i Tyskland. Klicka här för att läsa Kajs föredrag med kommentarer. Fortfarande pågår förhandlingar mellan CDU och SPD för att bilda regering.
SKENs kryssning i samarbete med kvinnor i Europa

Nedan finns några av presentationerna från de olika seminarierna som hölls i samband med kryssningen.


Klicka här för att titta på presentation om Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights

Klicka här för att titta på presentationen om Medborgaråret 2013

Klicka här för att titta på presentationen om Medborgarinitiativ


Klicka här för att läsa rapporten från den resa som 10 medlemmar i SKEN deltog i i slutet av september på inbjudan av vår systerförening i Finland. Hör gärna av dig om fler idéer för uppföljning. Redan finns några idéer om hur vi märks i Malmö 12-15 juni nästa år. Se slutet av denna rapport. Hälsningar Gabi 

"Varannan Damernas" - debatt i Europahuset den 2 september 2013 

En debatt om EUs direktivförslag beträffande kvinnor i bolagsstyrelser arrangerades av Europaparlamentets Sverigekontor och 1,6 & 2,6 miljonerklubben.


Debatten direktsändes i TV. I bifogad fil, som du hittar genom att klicka här. finns några av de artiklar om debatten. SKENs vice ordförande Elvy Svennerstål deltog i debatten som representant för Sveriges Kvinnolobby. 

Seminarium om kyrkans roll i EU

SKEN hade inbjudit till seminarium den 20 maj i Mäster Olofsgården. Suzanne Jenner berättade om det nya Europa Direkt kontoret som etablerats i Stockholm. Hon gjorde också en analys av hur religiösa organisationer varit representerade i EU över tiden.

 

Det finns 500 Europa Direkt kontor i EU varav 20 i Sverige. Alla utom två av de 20 i Sverige är geografiska kontor för kontakter i olika landsändar. Det finns bara två tematiskt inriktade Europa Direkt kontor i Sverige. Det ena fokuserar på kulturfrågor. Det nya Europa Direkt kontoret (Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret) under Suzannes ledning fokuserar på de svenska religiösa organisationernas prioriterade frågor.

 

Ett Europa Direkt kontor ska vara nära medborgarna och informera EU-instanserna om svenska synpunkter och bidra till en bättre omvärldsanalys. Europa Direktkontoren ska också ge oss bättre information om hur EU fungerar.

 

Intressant är att religionerna inte hade någon plats i de tidiga fördragen, trots att det förekom lobbyverksamhet. Och trots att hela freds och försoningstanken ligger nära de trosbaserade samfundens tänkande.

 

Men enligt det senast beslutade Fördraget, Lissabonfördragets artikel 17 skall EU-institutionerna ha öppna och regelbundna kontakter med trosbaserade organisationer På toppmötena är dock endast de monoteistiska religionerna, kristendom, judendom och islam, representerade.

 

Suzanne berättade hur olika EU-relaterade samarbetsorgan växt fram för effektivare dialog i hjärtefrågor som fattigdom, miljö, romernas situation och hemlöshet. En institutionaliserad, transparant dialog förekommer mellan EU-instanserna och dessa trosbaserade samarbetsorgan liksom med sekulära organisationer. Hon nämnde COMECE (katolska biskopskonferensen, CEC/CSC samt APRODEV och Eurodiaconia där till exempel den svenska kyrkan ingår. Se mer på hemsidan www.kyrkornaseukontor.se

Klicka här för att titta på presentationen.

Klicka här för inbjudan till panelsamtal 14 juni.


 

Årets Europé

Marika Markovits mottog priset som Årets Europé 2013. Du kan läsa mer genom att klicka här.


Seminarium om Romer i Sverige och EU

Den 15 mars hölls ett seminarium om romer i Sverige och EU. Larisa Lacatus visade en presentation som du kan hitta genom att klicka här.

 Tack för mig!

Den 19 februari 2013, var den sista dagen för mig som ordförande i SKEN. Mina tre ordförandeår har förlupit (enligt stadgarna väljs man som ordförande för ett år i taget med möjlighet till omval två gånger).

 

Det har varit tre intensiva och spännande år med intressanta talare och ämnen på välbesökta seminarier och vid studiebesök. Ambassadbesök och medlemsträffar med soppätning e dyl, diskussion om framtid och verksamhet har också glatt mig liksom ett och annat teater- och museibesök och parkvandring. Allt med viss Europaanknytning!

 

Jag tackar alltså för mig och hälsar föreningens nya ordförande Gabriele Winai Ström välkommen tillsammans med övriga i den nya styrelsen.

Lycka till!

 

Margit Wallstén

fd ordf SKEN 


Här kan ni läsa intervjun med Margit Wallstén som Silvia Viforr gjort. Klicka här.


 


Seminarium om jämställdhet i EU

För 18  år  sedan  blev  Sverige  medlem  i  Europeiska  unionen,  EU.  I  debatten  inför folkomröstningen  om  ett  svenskt  medlemskap  fanns  en  oro  för  att  jämställdheten  i Sverige skulle urholkas om Sverige blev medlem i EU.

Samtidigt  fanns  det  stora  förhoppningar  i  EU:s  medlemsländer  om  att  Sverige  skulle agera draglok i strävan att förbättra jämställdheten i hela EU.


Hur gick det med jämställdheten i Sverige och i övrigt i EU efter inträdet i unionen? Försämrades jämställdheten i Sverige eller blev den bättre? Har Sverige agerat draglok i jämställdhetsfrågorna i EU eller legat lågt i jämställdhetsfrågorna? Detta är några av frågorna som diskuterades under ett miniseminarium i Europahuset den 14 mars 2013. Seminariet var ett samarrangemang mellan SKEN och ER, Europarörelsen. Klicka här för att läsa mer.

 


 

Seminarium den 24 januari 2013 med europaparlamentariker Mikael Gustafsson (V, GUE- NGL) som är ordförande i Europaparlamentets kvinnoutskott

Mötet på Europahuset arrangerades av SKEN i samarbete med Europaparlamentets Informationskontor i Sverige.


Mikael Gustafsson gav sin syn på detta och svarade på frågor kring arbetet som europaparlamentariker och verksamheten i Europaparlamentets kvinnoutskott.


Klicka här för en sammanfattning skriven av SKENs vice ordförande Elvy Svennestål.2013