2017

klicka här

2017


Forum Jämställdhet - 31 januari till 1 februari 2017 i Örebro


Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Under konferensen i Örebro medverkade ett hundratal talare. Ministrar och experter blandades med goda exempel från verksamheter runt om i landet! Ordförande Charlotta Holmqvist och kassören Cecilia Silfwerbrand var på plats för att representera SKEN. Nedan finns några bilder från seminarierna som de deltog i.


Klicka här för att ta del av anteckningar från ordförandemöte med Åsa Regner.

Några bilder från ett styrelsemöte (sommaren 2017).