2018

SVENSKA KVINNORS

EUROPANÄTVERK

 

 

klicka här

2018

 

Bild från SKENs årsmöte i mars 2018

 

 

Bild från SKENs årsmöte i mars 2018

Klicka här för att ta del av mötesprotokollet.

 

Bilder från SKLs årsmöte i mars 2018

 

 

 

Bilder från SKLs årsmöte i mars 2018

 

 

Klicka här för att ta del av protokollet.

Rundabordssamtal 28 maj 2018

Klicka här för att läsa rapporten "Kvinnor runt Östersjön".