Om SKEN

Nominera till Årets Europé 2019 före sista februari 2019!

Årets Europé i Sverige är ett pris som delas ut av Svenska Europarörelsen i samband med firandet av Europadagen den 9 maj 2019.

 

Kriterier för nominering;

 

En eldsjäl, en person eller en organisation, som har en fast anknytning till Sverige och har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.

 

Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.

Om SKEN

SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk

 

Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995

 

SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte.

 

SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 

 

SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet 

 

 

SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projekt

 

 

SKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare 

 

 

SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet 

 

 

SKEN vill utveckla kontakter med EUs institutioner och nätverk i Europa

 

 

SKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.

 

 

SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i Europafrågor

 

 

Genom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. 

 

 

Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.