Om SKEN

SVENSKA KVINNORS

EUROPANÄTVERK


Årets Europé 2019 - Greta Thunberg


Motiveringen för vinnaren av  2019 års Europé är;


Europa står inför utmaningar som kräver samarbete och gemensamma medel för att kunna lösas.


Greta Thunberg har lyckats mobilisera en hel generation. Från en ensam skolelev som strejkar för klimatet till en opinionsbildare av rang, från Stockholm till Bryssel,Davos och världen. Med sin ärlighet och sitt mod har hon utmanat, kritiserat och ifrågasatt makthavare i sin kamp om en bättre, mer hållbar värld. I en tid då gemensamma värderingar utmanas lyser Greta klar för de yngre och för Europa. Därför är Greta Thunberg Årets Europé!


Greta Thunberg kommer att hedras vid en traditionsenlig ceremoni i samband med Europadagens firande i Stockholm 9 maj.


Om Årets Europé

Årets Europé hedrar varje år en person som har en fast anknytning till Sverige och har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet. Priset Årets europé instiftades 1995 av Svenska Europarörelsen. Vem som får priset avgörs efter ett öppet nomineringsförfarande av en jury som år 2019 bestått av:

  • Sissi Rizko, ordförande Svenska Europarörelsen
  • Walburga av Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen
  • Johanna Stephan, Europa Direkt Södertälje
  • Siw Warstedt, styrelseledamot i SKEN, Svenska Kvinnors Europanätverk
  • Lina Elfvin, Unga Européer.Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.

Om SKEN

SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk


Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995


SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. 


SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 


SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projektSKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet SKEN vill utveckla kontakter med EUs institutioner och nätverk i EuropaSKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i EuropafrågorGenom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.